PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL in cadrul servicilor psihologice oferite ONLINE si OFFLINE

Politica de prelucrare date cu caracter personal ONLINE Si OFFLINE

Capitolul I. Definiții

 1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală.

De asemenea, pot fi prelucrate offline (doar în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data și motivul ultimei examinări psihologice).

În cadrul testarii si interventiei psihologice vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, domiciul, numar de telefon, adresa de email, vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația, precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate atat cu ocazia intervievarii si testarii psihologice, cat si ulterior pe parcursul etapelor de interventie.

In functie de modul si nivelul de interactiune cu Dvs., in calitate de colaborator, voluntar in programele de ajutor si interventie psihologica desfasurate de catre Operator, vom solicita informatii si date suplimentare, cum ar fi: specializarea, codul CPR, date de contact conform optiunii Dvs. privind modalitatea de acordare a ajutorului psihologic, orice alte informatii relevante pentru conformarea la normele Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania si ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

 1. Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează  datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.

 • Persoana vizată sunteți Dumneavoastră;
 • Cel care utilizează datele Dvs. personale este IntellPsy denumit Operator.

 

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este funizarea serviciilor psihologice:

 1. Clinica de Imunopsihologie Duvac & Duvac: servicii psihologice personalizate in domeniile psihologie clinică, psihologia educatiei si dezvoltarii copilului, psihologia muncii și organizațională și psihologie aplicată în domeniul securității naționale: Supervizare profesională, Expertiza psihologică, Intervenție psihologică specializată pentru refacerea imunității psihice, Evaluare psihologică, actiuni si programe de voluntariat si interventie psihologica in situatii de criza.
 2. Psychological Profiler Academy are ca misiune formarea de Profileri si analiști specializați în evaluarea, înțelegerea, argumentarea și predicția comportamentului uman cu urmatoarele specializari: Psychological Profiler si Imunopsihologie & Psihosomatică.
 3. IntellPsy Human Resources, Consulting & Research asistență specializată în toate procesele care stau la baza funcționării sănătoase a organizației: recrutarea și selecția angajatilor, dezvoltarea proceselor, procedurilor și politicilor interne, evaluarea climatului organizațional și a performanțelor profesionale prin: Diagnoza organizationala, Intervenție și recalibrare companie, Task tracking, Comunicare inter si intra-departamentală, Analiza muncii, Assessment center, Evaluarea 360°, Recrutare, Team building – top & middle management, Strategic Business Coaching & Executive Business Coaching, Life Coaching, Personal branding, Leadership politic.

Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și IntellPsy, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator.

Date identificare Operator: CABINETUL INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DUVAC ION cu sediul social în București, Strada Dr. Carol Davila, nr.61, Sector 5, reprezentat de dr. psiholog cu drept de liberă practică Ion Duvac, cod CPR 00010, date de contact: office@intellpsy.com telefon: 0756.116.636.

 • Cel care procesează datele personale se numește Persoană împuternicită. In cazul contractelor incheiate intre IntellPsy si o persoana juridica/organizatie in scopul prestarii serviciilor descrise la punctul C, IntellPsy are calitatea de Persoana Imputernicita; obligatia obtinerii consimtamantului de la persoane vizate pentru actiunile descrise apartine organizatiei respective (compania beneficiară a serviciului).

In cazul in care, in procesul de evaluare este nevoie de analiza automata a unor date si probe psihologice furnizate de Dvs., putem apela la ajutorul unor alte entitati care vor avea calitatea de Persoane Imputernicite; acestea ofera servicii online de administrare și scorare automata. Schimbul de informatii cu aceste entitati se va face doar in baza unui acord de confidentialitate anexat contractului de prestari servicii, aceasta prelucrează datele Dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare.

 • Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului, aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică.
 • Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării Dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate. In cazul serviciilor online de testare, scorare, rezultatele pot fi divulgate si persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizează automat, fără intervenția vreunei persoane, prin participarea la testarea online).

Informatiile despre Dvs. pot fi furnizate la cerere catre Politie, Instante Judecatoresti si Parchetul General dar si unor institutii si organe abilitate conform legii, in urma unei cereri depuse de acestea, in conditiile legii.

Nu punem la dispozitia tertilor liste cu adrese de e-mail in scopul obtinerii de foloase materiale.

 1. Consimțământul dumneavoastră înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.
 2. Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. In cazul prelucrării online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate.

Capitolul II. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:
 • Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mentală;
 • Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;
 • Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;
 • Evaluarea psihologică, în temeiul normelor legale în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor (angajare, menținere în funcție/evaluare periodică, reluarea activității, schimbarea funcției);
 • Servicii de evaluare și analiza psihologică a nevoilor organizației, psihodiagnoza organizațională, recrutare și selecție de personal, managementul talentelor, intervenție organizațională, coaching;
 • Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;
 • Evaluarea psihosomatica a pacientilor minori (elevi) si/sau a persoanelor cu cerințe educative speciale;
 • Evaluarea psihologică în vederea selecției candidaților pentru instituțiile militare, pentru controlul psihologic periodic sau pentru pregătirea pentru misiuni speciale a personalului militar sau a personalului afiliat altor structuri de securitate și siguranță națională;
 • Asistența psihologică a personalului angajat în structuri de securitate și siguranță națională, cadre medicale, alti angajati din domenii sau zone de risc;
 • Evaluarea comportamentului simulat sau evaluare psihologică pentru investigarea particularităților psihologice ale făptuitorilor, suspecților, martorilor, cu relevanță pentru diagnoza actului infracțional.
 1. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către Operator se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialiștilor desemnați de Operator din cadrul cabinetului psihologic.
 2. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele Dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE (de exemplu, dețin certificări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate). Acest lucru se intampla datorita transferului de date prin aplicatiile web de email si salvarii acestora in cloud si pe serverele providerului serviciului, in functie de localizarea geografica a domeniului.
 3. In cazul registrelor online care pot fi accesate direct din pagina https://intellpsy.com/inscriere-voluntari/ , specialistii voluntari se implica si actioneaza in cunostinta de cauza, simpla inregistrare

valoreaza consimtamant si presupune acceptarea prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal si a termenilor si conditiilor Google 

https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20200331/ba461e2f/google_terms_of_service_ro_eu.pdf.  

Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor solicitate și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 5 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

 1. Stocarea datelor offline se realizează de către Operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare, accesul la aceste date si informatii fiind limitat specialistilor din cadrul clinicii, in functie de rolul acestora in etapele evaluarii si interventiei psihologice; acestia și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. De asemenea, pentru a reduce la minimum orice risc privind dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către Operator în condiții de securitate, cu acces restricționat.
 2. Prin vizitarea site-ului https://intellpsy.com/ si accesarea serviciilor pe care le punem la dispozitie, ne furnizati informatii personale. Ca vizitator deveniti persoana vizata, puteti fi identificat prin alte categorii de date decat cele mentionate in Capitolul 1. Definitii. Date cu caracter personal, respectiv : nume user/ abonat la Newsetter, date de localizare : adresa IP sau geolocatie.

Colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocatie) se face in scopul de a oferi o experienta de browsing imbunatatita si pentru statistici in vederea imbunatatirii prezentei in mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specifice si nu permite intotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoana).

 1. In cazul in care, in calitate de persoana vizata/pacient/ persoana supusa evaluarii psihologice si programelor de interventie psihologica si tratament/specialist voluntar, ati optat ca serviciile psihologice sa fie prestate on-line prin intermediul site-urilor si aplicatiilor care presupun inregistrare video/ accesare web-cam (Facebook, Twitter, Whatapp, LinkedIn, Zoom), prin initierea actiunii sunteti de acord in mod implicit cu prelucrarea datelor biometrice (imagine faciala, voce).

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor.

 1. Dreptul la informare – puteti solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs. personale;
 2. Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – puteti solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestati exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 5. Dreptul de opoziție – puteti să va opuneti, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ati furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 7. Dreptul de a depune plângere – puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 8. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dvs., il puteti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteti contesta decizia.
 10. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti trimite oricand un email cu solicitarile la adresa office@intellpsy.com sau depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).